Skapa din egen webbkurs – enkelt, gratis och effektiv marknadsföring

Skapa din egen webbkurs, webbkurs enkelt, webbkurs gratis
Det finns flera anledningar att skapa och marknadsföra egna webbkurser:
  • Det är bra sätt att ta betalt för din kunskap.
  • Dina webbkurser är bra marknadsföring för andra tjänster och informationsprodukter som du säljer.
  • Du visar att du är specialist inom ditt område.
  • En egen webbkurs skapar du vid ett tillfälle och sedan kan den upprepas hur många gånger som helst.
Jag har själv skapat flera webbkurser. Några av dem kan du se på hemsidan www.webbkurser.com och några andra kan du hitta på https://www.dailybitsof.com.
Några erfarenheter från detta:

Använd dig av WordPress

WordPress har tillägg (plugins) som möjliggör att du själv skapar egna webbkurser gratis och direkt i WordPress.

Formulera en säljande rubrik

Försök att sammanfatta i rubriken varför en person som är intresserad av ämnet verkligen ska ta din webbkurs. Vad kan kursdeltagarna förvänta sig? Vad kommer deltagaren ha lärt sig när han eller hon har genomgått kursen som man inte kunde innan?

Definiera din målgrupp

Var noga med att definiera din målgrupp så tydligt som möjligt. Är det ungdomar eller äldre? Mestadels kvinnor eller män? Det är viktigt att du definierar vilka ambitioner dina kursdeltagare bör ha, och vad de vill uppnå genom att gå igenom kursen. Det räcker inte med att säga att de kursdeltagare som går igenom kursen ska känna sig inspirerade. Det är inte heller realistiskt att säga att kursdeltagarna ska vara fullfjädrade specialister inom det aktuella ämnet när de gått igenom kursen.
Är det en nybörjarkurs, eller är det en kurs som är avsedd för de som är mer erfarna? Om du inte hittar den rätta nivån kommer många att tröttna och inte orka gå igenom hela kursen.

Använd rätt form

En webbkurs består ofta av text, bilder, ljud eller video. Välj de former som passar bäst för ditt budskap. Använd dig av det språk som du tror att medlemmarna i din målgrupp använder sig av. Det kan mycket väl vara talspråk. Undvik krångliga facktermer och specialuttryck som kan vara svåra att förstå.